INSPEKTERA, ANALYSERA OCH DELA

Utforska referensobjekt nedan

Utforska några av Spotscales referensobjekt nedan. Du kan klicka och prova 3D-verktyget och dess funktioner.

Kontakta oss
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
BeräknaBeräkna

Rådhus


 • Syfte: Renovering av tak och torn
 • Fastighetstyp: Slott
 • Tomtområde: 2 200 kvm
 • 3D-yta: 9 900 kvm
 • Total tid: 2 veckor
 • Pris: 60-80 kSEK

Användning

Helsingborgs rådhus är en vacker och älskad arkitektonisk pärla allt sedan det byggdes. Det var dock hög tid att byta tak och för denna byggnad, med sina många detaljer, var en mängdberäkning av alla takelement och ytor både krånglig och riskabel att göra utifrån befintliga 2D-ritningar. 3D-mängdningen av taket var en stor hjälp i bedömningen av detta projekt.

Universitetssjukhus


 • Syfte: Planering och byggnation
 • Fastighetstyp: Industri
 • Tomtområde: 83 400 kvm
 • 3D-yta: 184 400 kvm
 • Total tid: 3 månader
 • Pris: 1-2 MSEK

Användning

Universitetssjukhusets fastighetsgrupp efterfrågade en överblick av aktuell byggnations-status och kvantifierade mätningar under en intensiv renoveringsperiod. Sjukhusområdet genomgick en enorm förändring under en flerårsperiod och våra modeller gav förbättrad förståelse för hur nya byggnader skulle passa in på platsen under utvecklingen.
MätMät
NoteraNotera
SamarbetaSamarbeta
ModifieraModifiera
InspekteraInspektera
MätMät
AnalyseraAnalysera
NoteraNotera
TermoTermo

Platt industribyggnad


 • Syfte: Identifikation av värmeläckage
 • Fastighetstyp: Låg industri
 • Tomtområde: 71 000 kvm
 • 3D-yta: 99 300 kvm
 • Total tid: 8 veckor
 • Pris: 250-550 kSEK

Användning

Denna multifunktionella byggnad var i stort behov av renovering när det gällde byggnadens klimatskal. Olika delar av byggnaden byggdes till under flera år med många olika byggmaterial. För att identifiera dolda värmeläckage från fasader och tak applicerades ett 3D-termiskt lager. Med hjälp av denna typ av information kunde renoveringarna planeras på ett mycket bättre sätt.

Äldre höghus


 • Syfte: Restaurering fasad
 • Fastighetstyp: Höghus
 • Tomtområde: 2 800 kvm
 • 3D-yta: 16 400 kvm
 • Total tid: 4 veckor
 • Pris: 70-120 kSEK

Användning

När projektet Kronprinsen, ett ikoniskt höghus i Malmö, beställdes stod behovet av restaurering i fokus eftersom byggnaden är kulturskyddad. Fasaden var i ett akut behov av renovering, men de ursprungliga, detaljerade byggnadsspecifikationerna fanns inte kvar. För att förstå fördelningen av fasadplattors material och nyanser var den bildbaserade metoden väsentlig. Med 3D-modellen förstod kunden hur man mest exakt återställer byggnaden till dess ursprungliga karaktäristiska utseende.
MätMät
NoteraNotera
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera

Domkyrka


 • Syfte: Historisk restaurering
 • Fastighetstyp: Kyrka
 • Tomtområde: 4 200 kvm
 • 3D-yta: 17 000 kvm
 • Total tid: 3 veckor
 • Pris: 120-200 kSEK

Användning

Historiska byggnader, som kyrkor och slott, är i ständigt behov av restaurering och statusuppföljningar. Genom den detaljerade 3D-bilden som tillhandahålls av denna ögonblicksbild får kunden en tydlig bild av den aktuella situationen och jämförelser med historiska data möjliggörs.

Kontorsbyggnader


 • Syfte: Plannering och byggnation
 • Fastighetstyp: Lägre kontorsbyggnad
 • Tomtområde: 24 900 kvm
 • 3D-yta: 42 800 kvm
 • Total tid: 2 månader
 • Pris: 200-350 kSEK

Användning

Ett större kontorsområde var i behov av detaljerade modeller för att kunna utveckla området ytterligare. Modellen användes av flera aktörer inblandade i processen, såsom stadsplanerare och arkitekter. Vidare användes de detaljerade inspektionsmöjligheterna som modellen tillhandahåller för att förbättra underhållsplanerna.
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
SamarbetaSamarbeta
ModifieraModifiera
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
BeräknaBeräkna

Bostäder


 • Syfte: Förberedelser inför fasadrenovering
 • Fastighetstyp: Flerbostadshus
 • Tomtområde: 1 000 kvm
 • 3D-yta: 3 200 kvm
 • Total tid: 10 dagar
 • Pris: 20-50 kSEK

Användning

Liksom många byggnader var detta flerbostadshus i stort behov av renovering. För att noggrant kunna bedöma de material som renoveringen krävde levererades Spotscale-kvantifieringen (QTO). För att uppnå extremt exakta mätningar, skapades modellen med extra fokus på upplösning och detaljer.

Nygammalt slott


 • Syfte: Historisk inspektion
 • Fastighetstyp: Slott
 • Tomtområde: 19 800 kvm
 • 3D-yta: 33 200 kvm
 • Total tid: 4 veckor
 • Pris: 90-160 kSEK

Användning

Det ursprungliga syftet med att skanna Malmöhus slott var att producera en 3D-utskrift. Senare använde kunden modellen för en mängd olika ändamål, inklusive historisk inspektion och presentation.
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
MätMät
NoteraNotera

Flygplats


 • Syfte: Simulering
 • Fastighetstyp: Industri
 • Tomtområde: 19 900 kvm
 • 3D-yta: 29 900 kvm
 • Total tid: 6 veckor
 • Pris: 200-300 kSEK

Användning

För att simulera framtidens obemannade flygtrafik över en stad användes denna lilla flygplats för att producera en realistisk simulering. I framtiden, när VTOL-marknaden är mer utvecklad, kommer små flygplatser att ha en helt annan roll för lokal logistik och drönarleverans.

Nedbrunnen fabrik


 • Syfte: Försäkringsskador
 • Fastighetstyp: Platt industri
 • Tomtområde: 20 700 kvm
 • 3D-yta: 35 000 kvm
 • Total tid: 1 vecka
 • Pris: 40-70 kSEK

Användning

Försäkringsbolaget ville få en uppfattning om brandskadorna och uppskatta förlusten och kostnaden för renovering. Bolaget använde modellen genom att skicka den till olika entreprenörer för att få jämförbara offerter på reparationer.
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera

Skorsten


 • Syfte: Betonginspektion
 • Fastighetstyp: Torn
 • Tomtområde: 700 kvm
 • 3D-yta: 1 800 kvm
 • Total tid: 3 dagar
 • Pris: 20-40 kSEK

Användning

Syftet med detta projekt var att inspektera betongens status så att en betongexpert i sin tur kunde analysera bilderna och bedöma sprickornas allvarlighetsgrad.

Termografiskt lager

Luxor lagerbyggnad,  Sverige. Upptäck mer

Utforska i 3D
Pris: 80-250 kSEK